شهرام خالدی

فرق آدم پخته با آدم ناپخته رو کشف کن

همه ما از بچگی شروع می‌کنیم و باید بچگی کنیم و یاد بگیریم، اما نباید در بچگی باقی بمونیم.

وقتی که مدرسه رو رد می‌کنیم و به عنوان یه آدم بالغ وارد اجتماع می‌شیم، انتظار می‌ره که دیگه بچگی‌هامون رو کرده باشیم و رفتار پخته و بالغی در پیش بگیریم. رفتارهای ناپخته در اجتماع به شدت به جایگاه ما لطمه می‌زنه. فرق رفتار آدم پخته با آدم ناپخته در اجتماع چیه؟ این اینفوگرافیک کوتاه رو ببینید:

فرق رفتار آدم بالغ با آدم نابالغ چیست؟ آدم بالغ به دنبال بحث نتیجه‌بخش هست، شکرگزار چیزهایی هست که داره، مهربانه، با خودش راحته، در لحظه زندگی می‌کنه، به دیگران گوش می‌کنه و تفاوت‌های دیگران رو می‌پذیره.

پاسخی بنویسید