لوگوی اصلی سایت

گروه پندار

پروژه های نفت و گاز

مشاوره-طرح و نظارت و اجرای (پیمانکاری) پروژه های نفت و گاز از قبیل صنایع پالایشگاه گاز،شبکه توزیع ایستگا ههای کاهش فشار گاز،تاسیسات بالادستی رو زمینی،خطوط انتقال نفت و فشار گاز،صنایع پالایشگاه نفت و پتروشیمی،اکتشافات و استخراج نفت و گاز و هر نوع فعالیتی که به هر نحو به امور نفت و گاز مرتبط است.
پروژه های نفت و گاز

دریافت مشاوره و خدمات