لوگوی اصلی سایت

گروه پندار

پروژه های منابع طبیعی، کشاورزی و دامپروری

مشاوره-طرح و نظارت و اجرای (پیمانکاری) پروژه های کشاورزی،منابع طبیعی و دامپروری،شیلات و آبزیان،فضای سبز،گلخانه و مجتمع های گلخانه ای و هر نوع فعالیتی که به هر نوع امور کشاورزی مرتبط است.
پروژه های منابع طبیعی، کشاورزی و دامپروری

دریافت مشاوره و خدمات