لوگوی اصلی سایت

گروه پندار

پروژه های راه و ترابری

مشاوره-طرح و نظارت و اجرای (پیمانکاری) پروژه های راه و ترابری قبیل راهسازی،را هآهن،فرودگاه ها،پایانه ها و گمرکات،بندر سازی و سازه های دریایی،ترافیک و حمل و نقل و هر نوع فعالیتی که به هر نحو و امور راه و ترابری مرتبط است.
پروژه های راه و ترابری

دریافت مشاوره و خدمات